Priekšvārds latviešu izdevumam

Ievads

 • Divi laulības skatījumi
 • Ko mēs parādīsim?
 • Par ko mēs nerunājam

1. Izaicinājumi revizionistiem

 • Vai valsts interesēs ir regulēt dažas attiecības?
 • Tikai tad, ja tās ir seksuālas?
 • Tikai tad, ja tās ir monogāmas?

2. Visaptveroša savienība

 • Visaptveroši vienojošas darbības: gars un ķermenis
 • Visaptveroši vienojoši labumi: vairošanās un kopdzīve
 • Visaptveroša saistība: racionāls pamats pastāvības un citu partneru izslēgšanas normām

3. Valsts un laulība

 • Kādēļ civillaulība?
 • Vai laulība ir bezgalīgi pārveidojama?

4. Kā gan tas kādam varētu kaitēt?

 • Laulības novājināšana padara to grūtāk īstenojamu
 • Laulības vājināšana un valsts iejaukšanās pieaugums: laulības normu noārdīšana
 • Mātes vai tēva pasludināšana par nevajadzīgu
 • Drauds morālajai un reliģiskajai brīvībai
 • Draudzības devalvācija
 • "Konservatīvais" iebildums

5. Taisnīgums un vienlīdzība

 • Neauglības jautājums
 • Starprasu laulības lieguma netaisnība

6. Nežēlīgs darījums?

 • Praktiskās vajadzības
 • Cieņas aizskaršana
 • Personīgais piepildījums un sabiedriska atzīšana

7. Noslēgums

 • Pielikums
 • Pēcvārds
 • Piezīmes
 • Jēdzienu rādītājs
lapaspuses: 174
vāki: cietie
ISBN: 978-9934-23-345-6